ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Metaltech δίνει τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση ελασμάτων. Με τη χρήση των τεσσάρων CNC στρατζόπρεσσων που διαθέτουμε, μπορούν να διαμορφωθούν ελάσματα μήκους έως και 2500mm. Στις πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της Metaltech, τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας προσφέρουν απόλυτη ακρίβεια στην επεξεργασία μεταλλικών ελασμάτων. Πιο αναλυτικά η εταιρεία διαθέτει στο ελασματουργείο:

  • Στραντζόπρεσσα AMADA 80.25 CNC 7 αξόνων, 80 ton. και μήκους 2500 mm
  • Στραντζόπρεσσα AMADA 50.20 CNC 7 αξόνων, 50 ton. και μήκους 2085 mm
  • Στραντζόπρεσσα AMADA 25.12 CNC 5 αξόνων, 25 ton. και μήκους 1100 mm
  • Αυτόματη στρατζόπρεσσα Multibend-Center RAS 79.26
  • Ψαλίδι CNC μήκους 2500 mm και με δυνατότητα κοπής έως 5 mm
  • Γωνιοκόπτης υδραυλικός
  • Δισκοπρίονο