ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία διαθέτει τόσο πιστοποιημένο μηχανικό συγκόλλησης όσο και πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές.

  • Σύστημα ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-MAG με παλμορεύματα
  • Σύστημα ηλεκτροσυγκόλλησης Tig
  • Ηλεκτροπόντες