ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
  • Σύστημα ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-MAG με παλμορεύματα
  • Σύστημα ηλεκτροσυγκόλλησης Tig
  • Ηλεκτροπόντες

Η εταιρεία διαθέτει τόσο πιστοποιημένο μηχανικό συγκόλλησης όσο και πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές.