ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ενδεικτικές φωτογραφίες έργων

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ VAR

Κατασκευή ειδικού Rack σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

Data Center

Διάφορες μεταλλικές κατασκευές