ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ενδεικτικές φωτογραφίες έργων

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ VAR

Κατασκευή ειδικού Rack σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

Διάφορες μεταλλικές κατασκευές

Data Center

Υδροψυκτική – Παπαθανασίου ΑΒΕΕ

METALAXI – ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ