ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εκτός της παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων (Racks) η εταιρία αναλαμβάνει και υπεργολαβίες με σκοπό την κατασκευή μεταλλικών πλαισίων ηλεκτρονικών συσκευών αλλά και οποιασδήποτε άλλης συναφούς κατασκευής.

Από το 1980 που ιδρύθηκε η εταιρία, σχεδίασε (κατά περίπτωση) και κατασκεύασε πλήθος ειδικών εφαρμογών όπως:

 • Αερολέβητες (VEH-MEP),
 • Πλαίσια αυτονομίας (TETRAGON HELLAS)
 • Πλαίσια τερματισμού οπτικών ινών (LINK)
 • Πλαίσια αμμοβολής οδοντοστοιχιών (KALANTIDI BROS)
 • Πλαίσια συναγερμού (LMS – EUROSEC)
 • Βιομηχανικούς ζυγούς (LEON ENGINEERING)
 • Πλαίσια διανομής τροφοδοσίας (INTRACOM)
 • Βάσεις σηματοδοτών (SIEMENS)
 • Ανορθωτικά ερμάρια (BIOKAST)
 • Ερμάρια μπαταριών (ALPHA GRISIN)
 • Πλαίσια κλιβάνων (LABWARE)
 • Modules frame racks (AMPER)
 • Ειδικές προσόψεις στήριξης βυσμάτων (COSMOTE -INTRACOM)
 • Θωρακισμένες πόρτες (STEEL DOOR)
 • Ιματιοθήκες

σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών της.

Η METALTECH Papadakis Group στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της, δημιούργησε τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης ενώ παράλληλα προμηθεύτηκε λογισμικό τρισδιάστατης μηχανολογικής σχεδίασης με σκοπό την εκπόνηση τεχνικών μελετών για τις ειδικές κατασκευές των πελατών της.