ΚΟΠΗ PUNCHING

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Στη METALTECH ΑΕΒΕ ένα βασικό αντικείμενο δραστηριότητας είναι η κοπή με μηχανήματα Puncher. Διαθέτει τρία μηχανήματα punching

τα οποία παρέχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων σε σχέση με άλλους τρόπους κοπής.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των μηχανημάτων μας είναι:

 • Ποιότητα & Ακρίβεια κοπής
 • Ακρίβεια επαναληψιμότητας της κοπής
 • Ευελιξία
 • Χαμηλό κόστος
 • Ταχύτητα παράδοσης

Στη Metaltech η υψηλή τεχνολογία δημιουργεί τέχνη σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών:

 • Αρχιτεκτονικές Κατασκευές
 • Εξαρτήματα Ακριβείας
 • Ειδικές Κατασκευές
 • Υπηρεσίες Φασόν
 • Μηχανολογικές Κατασκευές
 • Κατασκευές Mηχανημάτων

Η METALTECH παρέχει την δυνατότητα κοπής με χρήση punching τόσο σε μέταλλα, όσο και σε άλλα υλικά, με μέγιστη επιφάνεια κοπής 3000x1250mm.

Τα βασικά υλικά επεξεργασίας είναι:

 • Χάλυβας έως 3mm
 • Ανοξείδωτος χάλυβας έως 2mm
 • Αλουμίνιο έως 5mm
 • Ορείχαλκος έως 2mm
 • Plexiglass έως 5mm

Όλες οι κοπές πραγματοποιούνται με ακρίβεια, με ποιοτικά τέλειες ακμές και χωρίς να επηρεάζεται η ζώνη επηρεασμού θερμότητας (Ζ.Ε.Θ.).