Ικανοποίηση Πελάτη

Οι πελάτες είναι εκείνοι που τη συντηρούν και που πληρώνουν τους ανθρώπους της Metaltech. Είναι αναγκαίο να κατανοηθεί αυτό, σαν ένα βήμα για τη δημιουργία της “συνείδησης εξυπηρέτησης” προς τον πελάτη. Όταν ένας πελάτης έρχεται σε επαφή με κάποιον άνθρωπο από την εταιρία, δεν τον διακόπτει από τη δουλειά του, αντίθετα, αυτή η επαφή είναι η δουλειά του. Στη Metaltech αυτή η νοοτροπία υπάρχει σε όλους τους υπαλλήλους της.

Στην καρδιά της Διοίκησης  βρίσκεται η πεποίθηση ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί εργασία χωρίς λάθη, και αυτό τελικά συμβαίνει. Η ιδέα είναι το κυνήγι της τελειότητας στη δουλειά, όπως ένας τοξότης στοχεύει στο κέντρο του στόχου. Η επιτυχία της πρώτης φοράς ή τα μηδενικά ελαττώματα είναι αποτέλεσμα της έμφασης στην πρόληψη, την επιμελή χρήση ελέγχων μέτρησης και διαδικασιών και την εξάλειψη της σπατάλης και των λαθών. Χρησιμεύει ως στόχος για τη διαρκή βελτίωση.

Η πρόληψη είναι ο σκοπός κάθε εξασφάλισης ποιότητας. Μέσω προσεκτικά σχεδιασμένης και συστηματικής δράσης, η εξασφάλιση της ποιότητας προλαμβάνει  τα προβλήματα ποιότητας.

Η βελτίωση είναι συνεχής και απρόσκοπτη  για όλους τους εμπλεκομένους φορείς στη Metaltech, ακόμα και τους εξωγενείς

Δέσμευση της Διοίκησης για την ικανοποίηση των πελατών της είναι:

Η εφαρμογή του συστήματος ISO σε έκταση

Υπευθυνότητα σε βάθος

Πρόληψη, όχι θεραπεία

Συνεχής εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων και μεθόδων βελτίωσης ποιότητας

Έλεγχος ανταγωνιστικότητας

Συνεχής βελτίωση

 

Για την εταιρία
Metaltech Papadagis Group