Ιστορικό

Η εταιρεία Ι.&Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1980 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή μεταλλικών πλαισίων συσκευών ραδιοφωνίας,τηλεόρασης και επικοινωνιών καθώς και άλλων μεταλλικών κατασκευών (τυποποιημένων και ειδικών) για άλλες βιομηχανικές χρήσεις.

Είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που ασχολήθηκε με την κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων (RACKS) 19″ και όλων των συναφών παρελκόμενων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής IEC 297-1, IEC 297-2, IEC 297-3 και IEC 297,4.

Αρχικά εγκαταστημένη σε μισθωμένο χώρο (Χίου 8 ,Αγία Παρασκευή), με ποιότητα και συνέπεια στις παρεχόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις των πελατών, καθιερώθηκε στην αγορά των μεταλλικών πλαισίων (σχεδιασμός και κατασκευή ικριωμάτων με τα διεθνή πρότυπα δομημένης καλωδίωσης) και το 1992,εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο χώρο 2000τ.μ. στο Πικέρμι .Στο χώρο αυτό εγκατέστησε μηχανήματα, λογισμικό και όργανα ελέγχου ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή νέων προϊόντων αλλά και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων παρέχει στην εταιρία τη δυνατότητα να απευθύνεται άμεσα (ως προμηθευτής) αλλά και έμμεσα (με σχέση υπεργολαβίας) προς τον τελικό χρήστη.

Επίσης το μεγάλο εύρος των εφαρμογών που σχεδιάζει και κατασκευάζει η εταιρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα εισόδου σε διαφορετικές αγορές (τηλεπικοινωνιακές, ιατρικά, μεταφορές, τρόφιμα, διαφημίσεις,μέσα ενημέρωσης και πολλά άλλα.)

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό των τελευταίων χρόνων, έχουν επιτευχθεί υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Ο κύκλος των εργασιών και το σύνολο του ενεργητικού αυξάνονται συνεχώς, η αποδοτικότητα των πωλήσεων έχει σταθεροποιηθεί σε αρκετά καλά επίπεδα και οι επενδύσεις συνεχίζονται με αυξανόμενο ρυθμό .

Η Ι. & Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε. έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ελληνική κυρίως αγορά, επιτυγχάνοντας πρόσφατα την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στο εξωτερικό.

Τον Μάιο του 1997, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με τα πρότυπα EN ISO 9002:1994, ενώ τον Δεκέμβριο του 2001 πιστοποιήθηκε κατά ΕΝ ISO 9001:2000.

Σήμερα η εταιρεία Metaltech ABEE είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015.

Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία τον Σεπτέμβριο του 2002 μετετράπη σε Α.Β.Ε.Ε με τον διακριτικό τίτλο METALTECH Papadakis Group, θέτοντας υψηλούς στόχους, τόσο στην επέκταση του μηχανολογικού της εξοπλισμού όσο και στην δημιουργία τμήματος μελετών και ειδικών εφαρμογών.