Δομή και Οργάνωση

Με βάση την αρχή της πελατοκεντρικής προσέγγισης (customer focus) ο σκοπός της εταιρείας μας είναι: ”ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ”.

Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει ότι πρωταρχικός παράγοντας για την διατήρηση και βελτίωση της εικόνας της εταιρείας καθώς και για την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες είναι η ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεών τους. Για να ικανοποιηθεί ο στόχος αυτός η Διοίκηση της εταιρείας έχει δεσμευτεί για την διαρκή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Με βάση το παραπάνω Πρότυπο η οργανωτική δομή της εταιρείας βασίζεται στον διοικητικό συντονισμό όλων των τμημάτων από την Γενική Διεύθυνση. Οι αρμοδιότητες ανά τομέα και δραστηριότητα έχουν προσδιοριστεί και κατανεμηθεί σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα της εταιρείας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της εταιρίας βασίζεται σε πτυχιούχους και έμπειρους τεχνικούς που έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εξειδίκευση, οι οποίοι εκπαιδεύονται διαρκώς ακόμα και στο εξωτερικό όταν υπάρχει η ανάγκη.
Οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι εκπαιδεύονται από το έμπειρο προσωπικό κατά την αρχική περίοδο μετά την πρόσληψη τους και πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, παράλληλα δε εξειδικεύονται σε συχνές ενημερωτικές συναντήσεις κατά την διάρκεια υλοποίησης των διεργασιών παραγωγής. Ταυτόχρονα η επάρκεια και η ικανότητα των εργαζομένων εξετάζεται καθημερινά μέσω της υλοποίησης των συστηματικών ελέγχων ποιότητας στις διεργασίες παραγωγής.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από:

Τμήμα Άτομα
Διαχείριση Ποιότητας 1
Οικονομικές Υπηρεσίες 1
Προμηθειών 1
Σχεδιασμός Προϊόντων 1
Ποιοτικού Ελέγχου 1
Παραγγελιών 1
Πωλήσεων 2
Παραγωγης 6
Αποθηκης 1