Επενδύσεις

Από το 1994 όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη αγορά αυτόματου διατρητικού μηχανήματος η “Ι&Ε Παπαδάκης Ο.Ε” επενδύει στην σύγχρονη τεχνολογία εγκαθιστώντας μηχανήματα CNC μεγάλης ακριβείας ανάλογα των ποιοτικών απαιτήσεων και προδιαγραφών των πελατών της. Ο βιομηχανικός εξοπλισμός που αυτή τη στιγμή διαθέτει η εταιρία θεωρείται από τους τελειότερους για τα Ελληνικά δεδομένα καθιστώντας την ανταγωνιστική όχι μόνο στην Ελληνική αλλά και στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Εκτός των μηχανημάτων παραγωγής η εταιρία επενδύει σε λογισμικό, υποστηρίζοντας έτσι μηχανογραφικά τα τμήματά της αλλά και σε όργανα ελέγχου Ποιότητας ώστε να διασφαλίζει την άριστη και σταθερή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές.

Η εταιρία με προσανατολισμό την κατάκτηση ενός μέρους της Ευρωπαϊκής Αγοράς έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης για την επόμενη πενταετία με στόχο την προώθηση των τυποποιημένων προϊόντων (Rack και παρελκόμενων) είτε διαμέσου των πελατών της ή και απευθείας μέσω του οργανωμένου τμήματος πωλήσεων που διαθέτει.