Κίτ Γείωσης

 

Στα περισσότερα αποσπώμενα μέρη (πλαϊνά καλύμματα, πόρτες, κ.α) αλλά και κύρια τμήματα (σκελετός) των ικριωμάτων της εταιρίας μας βρίσκονται τοποθετημένες βίδες ή και κόμβοι γείωσης Μ6.

Το κιτ γείωσης αποτελείται από καλώδιο Flexivolt –E Φ2,5mm και χρησιμοποιείται έτσι ώστε να συνδεθούν όλες οι βίδες γείωσης που υπάρχουν στο ικρίωμα με τον κόμβο ή την επιλεγμένη βίδα γείωσης και στη συνέχεια με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το κιτ γείωσης είναι διαθέσιμο για τους τύπους των Rack:

  • Nexus
  • Flexi
  • R2000
  • ETSI
  • Wall Mount

Τεχνικά χαρακτηριστικά καλωδίου Flexivolt -E Φ2,5mm

Tear strength: 15N / mm2
Temperature Range: up to +60o C UL approved
Maximum Elongation: 280%