Πολύμπριζα

Πολύμπριζα Pulti Line

  • 250V AC~ 16Α μέγιστο.
  • Μήκος 440mm
  • Ύψος 1U, 19” με την προσθήκη ελασμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 297-3
  • Καλώδιο τροφοδοσίας HO5VVF – 3G1,5 με ρευματολήπτη UTE / Schuko
  • Εννέα (9) πρίζες schuko
  • Χρωματισμός RAL 7035
  • Πλαίσιο αλουμινίου
  • Έγκριση TUV