Κόμβος Γείωσης

ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 1U 19’’

  • Συγκεντρώνει τις γειώσεις των μηχανημάτων και συνδέει τον κόμβο γείωσης του Rack με την γείωση του Δικτύου.
  • Χρώμα RAL 7032.