Ράφια – Γωνιές

Ράφι 4άρων σημείων

Χρησιμοποιείται για την στήριξη αντικειμένων μεγάλου βάρους (έως 65Kg).
Στον άξονα του βάθους έχουν αφαιρεθεί τα πλαϊνά τμήματα ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση της κολώνας του ικριώματος.
Υλικό κατασκευής: Λαμαρίνα 1,5mm
Βαφή: Ηλεκτροστατική φούρνου
Χρωματολόγιο: RAL 7032 (Μπεζ)
Διατίθεται μόνο για το ικρίωμα Flexi Rack 600 και 800mm βάθους.
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 4 Set Βίδες Μ5 – Ροδέλες Πλαστικές – Εγκλωβισμένα Παξιμάδια Μ5 για την ανάρτηση του προϊόντος.

Ράφι Ρυθμιζόμενου Βάθους

Η Metaltech Papadakis group από την ανάγκη του πελάτη:

  • να τοποθετήσει στο ικρίωμα αντικείμενα μεγάλου βάρους που απαιτούν στήριξη εμπρός και πίσω.
  • να στηρίξει συσκευές οι οποίες δεν φέρουν ειδικούς προσαρμογείς 19”

και λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη στήριξη ενός προϊόντος, σχεδίασε και παρήγαγε το συγκεκριμένο ράφι στήριξης με τα επιπλέον χαρακτηριστικά:

  • Τοποθετείται σε όλα τα ικριώματα με πρότυπο κατασκευής IEC 297-2 με στήριξη και στο πίσω μέρος του ικριώματος.
  • Η ρύθμιση βάθους μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και όταν το ράφι είναι τοποθετημένο στο ικρίωμα (χαλαρώνοντας τις βίδες σταθεροποίησης βάθους)
  • Τοποθετείται σε όλα τα ικριώματα ανεξαρτήτου βάθους (μέγιστο 950mm) χωρίς την προσθήκη ειδικών ελασμάτων.
  • Παράγεται και σε ύψος 1/2U ώστε να μην καταλαμβάνει ωφέλιμο χώρο από το Rack (με μικρότερη αντοχή φορτίου)
Προϊόν Μέγιστο άνοιγμα (mm) Ελάχιστο άνοιγμα (mm) Χρώμα Αντοχή σε Kg κατά το μέγιστο άνοιγμα
Ρυθμιζόμενο ράφι 1U 730 402 RAL 7032 60
Ρυθμιζόμενο ράφι 1/2U – 450 450 305 35
Ρυθμιζόμενο ράφι 1/2U – 600 600 305 35
Ρυθμιζόμενο ράφι 1/2U – 950 950 655 35

 

Ράφι 19”

Τοποθετείται σε Rack με πρότυπο κατασκευής IEC 297-2.

Υλικό κατασκευής: Λαμαρίνα 1,5mm
Βαφή: Ηλεκτροστατική φούρνου
Χρωματολόγιο: RAL 7032 (Μπεζ)

Διαθέσιμες Διαστάσεις

α/α Μέγιστο άνοιγμα (mm) Ελάχιστο άνοιγμα (mm) Χρώμα Αντοχή σε Kg κατά το μέγιστο άνοιγμα
1 482,6 1U RAL 7032 60
2 482,6 2U 35
3 482,6 3U 35
4 482,6 4U 35

 
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 4 Set Βίδες Μ5 – Ροδέλες Πλαστικές – Εγκλωβισμένα Παξιμάδια Μ5 για την ανάρτηση του προϊόντος.